2 Nisan 2013 Salı

İş Güvenliği Risk Analizi Yaptırmak Zurunlumu?


Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi 05315100100

İş Sağlığı ve Güvenliği Sık Sorulanlar


abozkirİş sağlığı ve güvenliği tedbirleri yüksek düzeyde ki işletmeler hem iş veren hemde çalışan açısından aynı sektördeki işletmeler karşısında büyük avantajlar meydana  getirir. İş Sağlığı ve güvenliği tedbirlerine özen gösteren işletmelerde  çalışanlar, yakın gelecekte işini kaybetme olasılıkları  düşük bir olasılık dır. İşletmenin iSG’ye verdiği önemle çalışanların performansları, üretim miktarı ve kalitesi doğru orantılı olarak artmaktadır.İstihdam olanakları  diğerlerinden daha iyi ve  iş güvencesi açısından daha  güvenilirdir. İş güvenliği sadece  işçinin performansı, motivasyonu açısından değil ekonomiklik ve karlılık  açısından da büyük bir etkendir. İSG işletmelere güvenilirlik ve presjtij kazandırmaktadır.
İşletmelerde ki risk unsurlarına değinecek olursak.Öncelikle risk nedir? Ona bir bakmamız lazım.Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuçlar meydana gelme ihtimalini diyebiliriz.Fiziksel, kimyasal, biyolojik,pisikolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler ile bu tehlikelere maruz kaldıktan sonra insan , eşya ve çevrede yapacağı olumsuz etkilerin doğuracağı istenmeyen sonuçlarda diyebiliriz.
Yukarıda belirtiğimiz bilimsel gerçekler sonucunda yapılacak en iyi şeyin işletmede risk analizi yaptırıp gerekli tedbirleri almak olacağı tartışılmaz bir gerçektir.
Risk Değerlendirmesini;
Ne zaman yaptırmalı?
İşin tehlike sınıfına ve çalışan personel sınıfına bakılmaksızın.01/ Ocak /2013 Tarihinde itibaren yaptırılması zorunludur.
ÇSGB’nın risk değerlendirmesini yatırmayanlarla ilgili uygulaması nedir?
3 bin 234 TL para cezası uygulanır.
Ayrıca aykırılığın devam ettiği her ay için 4 bin 851 TL para cezası uygulanır.
Asıl işveren ve alt işveren sorumluluğu nedir?
Her ikisi de sorumludur
Nasıl Yapılır?
Risk değerlendirmesi; tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir.Risk değerledirmesi iş yerinde çalışan sayısı ve iş yerinin bulunduğu tehlike sınıfı göz önüne alınarak; sektör, meslek veya yapılan işlere özgü olmalıdır.
Zorunlu mudur? 
Evet kanun kapsamındaki tüm işletmelerde kişi ve tehlike sınıfına bakılmaksızın zorunludur.
Risk analizini kimler yapabilir?
ÇSGB tarafından verilmiş uzmanlık belgesi olan:İş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimleri.
Risk analizi yaptırınca işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüğü ortadan kalkar mı?
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun’da belirtilen iş yerlerini kapsar.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı yönetmelik kapsamında yapılır.
Geçerlilik süresi ne zamana kadardır?
Tehlike sınıfına göre tekrarlanmalı.
Çok tehlikeli iş yerlerinde    2 yılda bir
Tehlikeli iş yerlerinde           4 yılda bir
Az tehlikeli iş yerlerinde       6 yılda bir
Tehlike sınıfını nasıl öğrenirim?
Muhasebeciden ya da vergi levhasındaki NACE kodundan.
Nace Kodu nedir?
Nace Kodu, Avrupa ülkelerinde kullanılmakta olan Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması anlamına gelen bir sistemdir.İstatistiklerin üretilmesi ve dağıtılması amacına yönelik olarak oluşturulmuştur.İşyerlerinin faaliyet durumlarına göre 6 haneli bir kod verilir. Ülkemizde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlanmıştır.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işyerleride kullanılmaya başlanmıştır.
Nace Kodunun hangi tehlike sınıfında yer aldığını nasıl öğrenirim?
Personelin İş Güvenliği Eğitimi Alması Zorunlu mu?
Evet.
Eğitim Vermeyen İşyerine de Çalışan Başına 1.078 TL Ceza ödenir.
Ne zaman iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimiyle sözleşme yapılması zorunlu oluyor?
*50′den fazla çalışanı olan az tehlikeli,  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek.
*50′den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (30.06.2013),
*Kamu kurumları ile 50′den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.2014),


Abdullah BOZKIR
İş Güvenliği Uzmanı
iletisim@jsafety.org
destek@isguvenlik.gen.tr
05315100100

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder